DROGEN | ADSORPTIEDROGER

De luchtconditioneringseenheid van ebbens engineering produceert lucht met een constant vochtgehalte van circa 2 g/kg. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van condensatie en adsorptie van het vocht uit de lucht. Circa de helft van het vocht condenseert in de verdamper en de andere helft wordt geadsorbeerd (chemiesorptie aan lithiumchloride kristallen) in een adsorptiewiel.

voordelen

  • De compressor- en condensatiewarmte worden gebruikt voor regeneratie en deels voor opwarming van de geconditioneerde lucht, hierdoor is het systeem relatief energiezuinig
  • Een laag vochtgehalte is te realiseren, tot een dauwpunt van -10°C
  • Het adsorptiewiel is kiemdodend