TRILLEN | AANDRIJVINGEN

elektromagnetische trillers | pneumatische trillers

ebbens engineering heeft verschillende  trillers in het assortiment.


elektromagnetische trillers type EV

Deze kunnen overal worden toegepast  waar een lichte trilling bij een hoge frequentie of een kleine massa af en toe in beweging gebracht moet worden.

toepassingen

  • Trillen
  • Lostrillen
  • Verdichten
  • Transporteren

elektromagnetische trillers type MX

Elektromagnetische trillers type MX wekken een gerichte trilling loodrecht op het bevestigingsvlak op en worden hoofdzakelijk als aandrijving voor trilgoten en trilpijpen gebruikt. Een geliefde toepassing is het vullen van een weeginstallatie, omdat de aandrijving direct stilstaat als hij uitgeschakeld wordt. Verder worden de MX trillers gebruikt voor de aanbouw aan silo’s, triltafels, afstrijkers en dergelijke installaties. De elektromagnetische trillers MX zijn daarom te gebruiken voor massa’s tot 500 kg. Elektromagnetische trillers type MX zijn via een thyristorsturing traploos regelbaar.

constructie

De zwaar belaste delen zijn gemaakt van nodulair gietijzer. De als resonantieveren gebruikte bladveren dempen bijna niet en garanderen door hun goede kwaliteit en beproeving een onderhouds- en slijtagevrij lange levensduur, ook onder extreme bedrijfsomstandigheden. De beschermkap is gemaakt van slagvast, glasvezel versterkt kunststof en is eenvoudig demonteerbaar. De constructie is gestoeld op praktijkeisen en jarenlange ervaring op het gebied van de triltechniek.


onbalansmotoren type HVL

De draaistroom onbalansmotoren type HVL hebben een omkasting van hoogwaardig gietaluminium. De op beide kanten van de as aangebrachte onbalansgewichten wekken bij het draaien een kringtrilling op, die de installatiedelen waarop de onbalansmotor gemonteerd is, bijvoorbeeld een trilgoot of zeefmachine, in trilling brengen. Door het verstellen van de onbalanssegmenten verandert men het werkmoment, waardoor de trillingsintensiteit voor iedere toepassing geschikt gemaakt kan worden.


pneumatische trillers type KV

Bij de pneumatische trillers type KV wordt de trilling, tot 20.000 trilling/min, opgewekt door roterende kogels, die op een geharde en geslepen baan lopen. Er zijn slechts 6 typen die het hele gebied tot 500 kg bestrijken. De trillers zijn geheel gesloten uitgevoerd, zodat ze gebruikt kunnen worden in explosiegevaarlijke ruimtes. Onderhoud en smering zijn niet nodig. De pneumatische trillers kunnen traploos geregeld worden door de luchtdruk te veranderen.